Transparant en betrokken

Omdat dit een tijd voor u is met veel vragen, geeft MediRisk u graag inzicht via mijnMediClaim.nl. Zo weet u precies in welke fase uw claim zich bevindt en wanneer u duidelijkheid krijgt over de uitkomst.

Overzichtelijke stappen

Op mijnMediClaim.nl ziet u heel gemakkelijk welke fasen het claimproces kent en hoeveel tijd er gemiddeld staat voor de verschillende fasen. MediRisk werkt tijdens de behandeling van een claim volgens de Gedragscode Openheid medische Aansprakelijkheid (GOMA). Daarom vindt u naast de feitelijke tijd van de claimbehandeling, ook de voorgeschreven doorlooptijd.

Veilig en betrouwbaar

mijnMediClaim is uw persoonlijke pagina. Het is ons doel u zo veel mogelijk inzicht te geven in de voortgang. De behandeling van een claim gebeurt zorgvuldig. Verschillende partijen spelen een rol in het verzamelen van informatie om tot een oordeel te kunnen komen over uw claim: uzelf en een eventuele belangenbehartiger, het ziekenhuis en MediRisk. Alle informatie wordt zorgvuldig bekeken en beoordeeld door deskundigen.

Ontwikkeld door De Praktijk Index en Brightin