Gedragscode GOMA

Openheid medische incidenten; betere afwikkeling medische aansprakelijkheid

Alle betrokkenen bij een medisch incident hechten veel waarde aan een transparante en zorgvuldige behandeling van medische claims. Daarom is de Gedragscode Openheid medische Aansprakelijkheid (GOMA) opgesteld. MediRisk werkt volgens deze code. De code is een initiatief van De Letselschade Raad en is opgesteld door vertegenwoordigers van de Nederlandse Patiƫnten Consumenten Federatie (NPCF), de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV), Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) , Verbond van Verzekeraars (waar MediRisk bij aangesloten is), Vrije Universiteit en Erasmus Universiteit. Als adviseurs zijn het Ministerie van Justitie, de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) en de Vereniging Letselschade Advocaten (LSA) betrokken geweest. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) onderschrijven de GOMA en bevelen de naleving van de Code aan hun leden aan.

In deze gedragscode GOMA staan de afspraken beschreven die tot een zorgvuldige claimbehandeling leiden. Vanaf het moment van indienen van uw claim hoort u in principe binnen 90 dagen of uw claim wordt erkend of afgewezen. MijnMediClaim.nl geeft u op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in de verschillende fasen van het claimproces. Zo weet u precies waar uw claim zich in het proces bevindt, wat er op dat moment mee wordt gedaan en hoeveel tijd het nog vraagt om uw claim te behandelen.

In mijnMediClaim.nl, het digitale dossiervolgsysteem van MediRisk, wordt daarom naast de feitelijke tijd van de claimbehandeling ook vermeld hoe snel het traject doorlopen moet worden volgens de Gedragscode.

Omdat u zich als patiƫnt na een medisch incident in een kwetsbare positie bevindt, raden wij u aan zich te laten bijstaan door een belangenbehartiger. Op de website van De Letselschade Raad kunt u zien waar u een belangenbehartiger kunt vinden. Ook kunt u bellen met het loket van de Letselschade Raad telefoonnummer: 088 - 33 22 500.

Ontwikkeld door De Praktijk Index en Brightin